Описание на секцията, каква информация могат да намерят потребителите тук. Описание как е структурирано
продуктовото съдържание. Ясно маркетингово послание с ключови думи

Следващият може

да си ти

Стани наш служител!

Кандидатствай сега

Изисквания към кандидатите

Описание на основните изисквания към кандидатите
необходими за правилен и навременен подбор на
най-добрите кандидати за определени позиции

• Автобиография
• Трудов стаж
• Необходими документи
• Условия на труд

• Мотивационно писмо
• Личностни качества
• Списък с позиции
• Важна информация