„Фирма "Стефанов - Иван Стефанов - 04" ЕООД пусна на пазара нов продукт Луканкови бонбонки /
първата бонбонка от месо/. Продукта спечели награда за иновация в хранително-вкусовата
промишленост през 2011 год. присъдена от Съюза на ХВП.“