Горнооряховски суджук

Flayer Stefanov

Фирма „Стефанов-Ив.Стефанов-04”ЕООД” като един от големите производители на колбаси и деликатеси от Великотърновски регион, е с ново предприятие в гр.Горна Оряховица изцяло ориентирано в производството на „Горнооряховски суджук”.
„Горнооряховски суджук” е Защитено Географско Указание, една от малкото български храни, вписани в Европейския регистър на храните със защитени наименования.
Защитеното указание „Горнооряховски суджук” е основано както на неговата репутацията, с която се ползва наименованието на българския пазар, така и на характерните му качества, дължащи се на природо-климатичните условия в района на град Г.Оряховица. Специфичният начин на производство и майсторството на неговите производители правят продукта наистина уникален.
Неповторимият вкус на продукта е съчетание от опита на местното население в начина на приготовяне и запазилото се във времето количествено съотношение между влаганите суровина и растителни подправки.
Оригиналния начин на производство и свързаната с него традиция го превръщат в еталон и гарант за високо качество